På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Uddannelse

Kompetente medarbejdere skaber trivsel og kvalitet i arbejdet.
Løbende uddannelse af medarbejderne er derfor en vigtig del af Servicenormen.

Kortkæggelse af efteruddannelsesbehov

Virksomheden skal kunne dokumentere, at medarbejdernes efteruddannelsesbehov samlet set er kortlagt under ét.

Formuleringen i serviceoverenskomsten er en god rettesnor for, hvordan arbejdet med uddannelse kan tilrettelægges.
Det fremgår i serviceoverenskomsten § 38, at:

”… overenskomstparterne vil fortsætte de fælles bestræbelser på at højne bevidstheden i branchen og virksomhederne om nødvendigheden af en fælles uddannelsesindsats.”

Målet er, at alle i branchen betragter uddannelse som en ret og en pligt.

Medarbejdere har ifølge serviceoverenskomsten § 38 ret til en uddannelsesplan, evt. IKV (individuel kompetencevurdering), efter seks måneders ansættelse. Ved kontrol, skal I kunne dokumentere, at virksomheden har uddannelsesplanerne på plads.

Retningslinjer for efteruddannelse

Virksomheden skal have udformet skriftlige retningslinjer for efteruddannelse af medarbejderne, f.eks. AMU-kurser, sidemandsoplæring mv. Retningslinjerne skal kunne dokumenteres, og de skal være skriftlige.

Introduktion af nye medarbejdere

Virksomheden skal kunne fremvise dokumentation for introduktion af nye medarbejdere. Introduktion af nye medarbejdere er vigtig, fordi det giver nye medarbejdere indsigt i virksomheden, og de lærer at udføre arbejdsopgaverne korrekt, og sikrer dermed kvaliteten og kundetilfredsheden. Bemærk at virksomhedens retningslinjer for efteruddannelsesbehov og introduktion skal være skriftlige og indgå i virksomhedens samlede personalepolitik.

Værktøjskassen: Uddannelse
Her kan du downloade en skabelon, som du kan bruge til arbejdet med medarbejdernes uddannelse:
PUBLISHED: 05-10-2015 LAST MODIFIED: 04-01-2019