På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Personalepolitik

Det er et vigtigt krav i Servicenormen, at du og din virksomhed har formuleret en skriftlig personalepolitik.

Den skriftlige personalepolitik skal indeholde centrale retningslinjer for medarbejdere og ledelse. Som minimum skal personalepolitikken indeholde retningslinjer for uniformering, fravær, mangfoldighed og uddannelse.
Læs om uddannelse her.  

Politik for uniformering og legitimation

Medarbejderne er din virksomheds ansigt over for kunderne. Derfor skal de nemt kunne identificeres af kunderne. Reglerne for uniformering og/eller legitimation skal være udarbejdet i en politik eller i form af retningslinjer. Disse skal være skriftlige.

Det afhænger af de konkrete forhold i din virksomhed, hvordan politikken eller retningslinjerne udformes. Nogle kunder kræver fx, at medarbejderne bærer uniform, mens det i andre tilfælde er tilstrækkeligt med synlig legitimation.

Fraværspolitik

Mange virksomheder har fokus på at begrænse sygefraværet og fremme trivslen. Et stort fravær belaster nemlig virksomhedens effektivitet og bundlinje. SBA arbejder også for at nedbringe fraværet for at højne branchens image, og derfor indgår en skriftlig formulering af en fraværspolitik som et vigtigt element i Servicenormen.

Mangfoldighed

Servicebranchen er kendetegnet ved, at der er en stor mangfoldighed blandt medarbej-derne. Det er derfor et krav i Servicenormen, at du og din virksomhed har en mangfoldig og rummelig arbejdsplads med ligeværdige betingelser for alle uanset køn, alder, fag, handicap, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, social og etnisk oprindelse.

Værktøjskassen: Personalepolitik
Her kan du downloade en skabelon, som du kan bruge til arbejdet med virksomhedens personalepolitik:
PUBLICERET: 05-10-2015 OPDATERET: 04-01-2019