På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Arbejdsmiljø

Det er et krav i Servicenormen, at arbejdsmiljøet er organiseret lovligt, og at den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse er tilbudt og gennemført efter arbejdsmiljølovens bestemmelser.

Der er mange fordele ved at have et godt arbejdsmiljø for dig og din virksomhed:

  • Mindre sygefravær
  • Lavere medarbejderomsætning
  • Øget arbejdsglæde, motivation og produktivitet

Arbejdsmiljøorganisation

Her følger en række regler fra arbejdsmiljøloven, der skal efterleves, for at din virksomhed opfylder Servicenormens krav til arbejdsmiljøet:

1-9 medarbejdere
Du og din virksomhed har ikke pligt til at organisere arbejdsmiljøarbejdet formelt. Samarbejdet om sikkerhed og sundhed skal finde sted ved løbende dialog mellem arbejdsgiver eller dennes repræsentant samt de ansatte.

10-34 medarbejdere
Hvis I er flere end 10 medarbejdere, skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed foregå i arbejdsmiljøorganisationen. Arbejdsmiljøorganisationen etableres ved, at der vælges minimum en arbejdsmiljørepræsentant og udpeges en arbejdsleder for hele virksomheden.

35 medarbejdere eller flere
Hvis I er flere end 35 medarbejdere, skal arbejdsmiljøarbejdet foregå på et operationelt og strategisk niveau. Det daglige operationelle arbejdsmiljøarbejde foregår i en eller flere arbejdsmiljøgrupper med en valgt arbejdsmiljørepræsentant og en udpeget arbejdsleder. Det strategiske og koordinerende arbejde foregår i et eller flere udvalg.

Arbejdsmiljøarbejdet skal kunne dokumenteres. Hvis Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg, kontrollerer det som regel også arbejdet i jeres arbejdsmiljøorganisation.

Deltagelse i lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Hvis virksomheden har 10 eller flere medarbejdere, skal virksomheden sørge for, at arbejdsmiljørepræsentanter og arbejdsledere gennemfører en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse, der svarer til tre dages varighed. I skal også tilbyde supplerende uddannelse af ca. to dages varighed inden for det første år af funktionsperioden - og dernæst uddannelse, der svarer til halvanden dag.

Det er frivilligt for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, om de ønsker at modtage den supplerende halvanden dags uddannelse årligt, og der er heller ingen krav til underviserne.

Deltagelse i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse skal kunne dokumenteres.

Hvis din virksomhed har færre end 10 ansatte, er der ikke krav om en formelt etableret arbejdsmiljøorganisation, og din virksomhed har derfor ikke pligt til at gennemgå arbejdsmiljøuddannelsen, jf. arbejdsmiljøloven.

Arbejdspladsvurdering (APV)

Ifølge arbejdsmiljøloven skal alle virksomheder med minimum én medarbejder gennemføre en APV og udarbejde en skriftlig APV-handlingsplan. Det gælder også, selvom der er tale om tidsbegrænsede ansættelser eller løsarbejde.
APV er et værktøj, som du og din virksomhed kan bruge til at sætte jeres arbejdsmiljø i system. Den bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø for dine medarbejdere.

Krav til APV-handlingsplan:

  • Den skal være skriftlig
  • Den skal revideres mindst hvert 3. år eller ved ændringer af arbejdet eller lignen-de
  • Den skal være tilgængelig i virksomheden, så ledelsen, medarbejdere og Arbejdstilsynet kan læse den
  • Den består typisk af flere faser, og virksomheden må selv vælge de metoder og redskaber, som den vurderer virker bedst
  • Ledelsen og medarbejdere skal samarbejde om at gennemføre kortlægning og forbedringer

Virksomhedens APV skal afdække de forskellige arbejdsfunktioner i virksomheden, her-under f.eks. kontorrengøring, toiletrengøring, gulvrengøring og andre relevante funktioner. Ved vinduespolering er der således også forskel på almindelig vinduespolering og vinduespolering med lift, tov eller lignende, da sådanne arbejdsfunktioner indebærer særlige risici.

Arbejdsmiljøledelsessystem

En af måderne til at systematisere og integrere jeres arbejdsmiljøarbejde i virksomheden på, er at oprette et arbejdsmiljøledelsessystem. Det er en samlet betegnelse for den indsats, ledelsen iværksætter for at efterleve lovgivningen. Et arbejdsmiljøledelsessystem er samtidig med til at understøtte medarbejdernes ejerskab og involvering.

For at opfylde Servicenormens krav skal virksomhedens ledelse forebygge arbejdsmiljø-problemer gennem oplysning og gode råd, der formidles ved personalemøder eller skriftligt til medarbejderne i f.eks. nyhedsmails, posters mv. mere end én gang årligt. Ved at følge sådan en praksis for systematisk arbejdsmiljøarbejde er der tale om et arbejdsmiljøledelsessystem.

PUBLICERET: 05-10-2015 OPDATERET: 04-01-2019