På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Miljø

Det betaler sig at arbejde med miljøet i det daglige arbejde. Det forbedrer virksomhedens omdømme, tiltrækker og fastholder kunder - og så reducerer det produktionsomkostningerne.

Det er et centralt element i Servicenormen, at medlemmerne af SBA optræder miljømæssigt ansvarligt og i størst muligt omfang anvender miljømærkede midler.

Miljømærkede midler

Det er et krav, at miljømærkede produkter prioriteres ved indkøb, hvor det er muligt i forhold til de opgaver, der skal udføres. Det er en afvejning, om du ønsker at vælge de økologiske varer. De kan være dyrere, uden at kunderne ønsker at betale for det. Desuden er de miljømærkede produkter ikke altid effektive nok. Det kan derfor i visse tilfælde være nødvendigt at vælge skrappere rengøringsprodukter for at opnå den ønskede kvalitet af rengøring.

Holdning til miljø

Det er vigtigt, at virksomheden har en holdning til miljø, der er nedfældet på skrift. Virksomheden kan f.eks. demonstrere sin holdning til miljø ved at have en miljøpolitik og/eller et miljøledelsessystem.

Bortskaffelse af kemi-rester og emballage

Virksomheden skal følge de kommunale regler og anvisninger for håndtering og bortskaffelse af brugt kemi-emballage, kemi-rester og andet farligt affald, og oftest kan det afleveres på den nærmeste genbrugsplads. Anvisningerne og reglerne kan findes på kommunens hjemmeside. Husk altid at få en lovpligtig erhvervskvittering, når din virksomhed afleverer farligt affald på genbrugsstationen. Den skal kunne fremvises til myndighederne, f.eks. når der kommer miljøtilsyn på virksomheden.

Bortskaffelse af affald

Ved bortskaffelse af andet affald end kemi skal virksomheden tage hensyn til genanvendelse. Personalet skal orienteres om retningslinjerne for genanvendelse. Virksomhedens holdning til miljø kan med fordel skrives ind i virksomhedens personalehåndbog.

Værktøjskassen: Miljø
Her kan du downloade en skabelon, som du kan bruge til arbejdet med virksomhedens holdning til miljø:
PUBLICERET: 05-10-2015 OPDATERET: 04-01-2019