På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Informationsmøder for medarbejdere der går fra offentlig til privat ansættelse

 

Serviceoverenskomsten

Vi vil minde jer om, at DI, sammen med forbundene, i 2015 har indgået en aftale om, at virksomhederne skal afholde informationsmøder i forbindelse med overtagelse af medarbejderne fra en offentlig arbejdsgiver ved udlicitering/et udbud af rengøring. Aftalen gælder uanset om lov om virksomhedsoverdragelse finder anvendelse eller ikke.

Mødet skal afholdes snarest muligt og helst inden 14 dage efter overgangen fra offentlig til privat ansættelse. Mødet skal afholdes i samarbejde med tillidsrepræsentanten/lokalafdelingen.
Mødet skal indeholde orientering om de ansættelsesretlige og arbejdsmæssige konsekvenser af overgangen fra offentlig til privat ansættelse, herunder f.eks. nye arbejdsplaner, arbejdstakt, arbejdsmetoder mv.

Aftalen gælder når der overtages mere end 10 medarbejdere fra den offentlige myndighed. Hvis der overtages færre end 10 medarbejdere, skal tillidsrepræsentanten/lokalafdelingen alene orienteres om, at der er overtaget x antal medarbejdere.

Nærmere information herom kan fås på servicevagten: telefon: 33 77 49 08 eller servicejuradi.dk 

PUBLICERET: 20-12-2017 OPDATERET: 13-06-2018