På di.dk anvender vi cookies til en række forskellige formål i forbindelse med funktion, webanalyse og marketing. Klikker du videre på sitet, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål. Du kan læse mere om cookies og fravælge brugen af dem på denne side.

Serviceoverenskomstens regel om anvendelse af underleverandører

Ny afgørelse om Serviceoverenskomstens regel i § 42 om underleverandører.
3F Privat Service og Serviceforbundet gjorde gældende under sagen, at den indklagede SBA virksomhed alene måtte anvende uorganiserede underleverandører, som oprettede pensionsordning i PensionDanmark eller anden lignende pensionsordning.

DI gjorde gældende, at dette ikke kunne udledes af § 42. Reglen forpligter ikke SBA virksomheden til at sikre bestemte ansættelsesvilkår hos underleverandørens ansatte.

Dommeren gav DI medhold og udtalte at der 1) mellem parterne er enighed om, at Serviceoverenskomsten ikke er til hinder for, at den indklagede virksomhed gør brug af underleverandører uden overenskomst og  2) der ikke er belæg for i § 42 at indfortolke et krav om, at virksomhederne skulle være forpligtet til kun at anvende underleverandører, hvis medarbejdere er ansat på vilkår, som mindst svarer til overenskomstens bestemmelser, heller ikke hvad angår ret til pension.

Reglen i § 42 om anvendelse af underleverandører blev fortolket første gang i 2011. Her blev det besluttet af dommeren, at virksomheder omfattet af Serviceoverenskomsten skal give deres underleverandører en betaling som mindst svarer til, hvad der skulle have været betalt for det pågældende arbejde ifølge overenskomsten.

Med den nye afgørelse om § 42 har dommeren altså besluttet, at reglen ikke kan strækkes så vidt, at SBA virksomheden også skal sikre de ansatte hos (den uorganiserede) underleverandøren overenskomstmæssige vilkår. Dette er helt i tråd med DI´s hidtidige rådgivning.

SBA virksomhederne skal på vanlig vis – på opfordring fra forbundene til virksomheden – 2 gange årligt til organisationerne fremsende en oversigt over de seneste 6 måneders anvendte underleverandører. SBA virksomhederne skal i deres aftale med underleverandører også sikre sig, at underleverandørerne har kendskab til Serviceoverenskomsten. Men i sidste ende er det forbundenes opgave at få underleverandørerne omfattet af overenskomsten.

Nærmere oplysning herom kan fås på telefon 33 77 49 08 service.juradi.dk eller hos advokat Lene Horn lehodi.dk
PUBLICERET: 17-11-2016 OPDATERET: 17-11-2016